Kære L´hombre-spillere.

Bestyrelsen for FLU håber at alle hold igen stiller op til den nye sæson i Fynsturneringen.
Hvis der tilmeldes flere hold end i sidste sæson, vil vi overveje igen at lave en 3. division.
I modsat fald vil vi foreslå en uændret turneringsplan.
Kun evt. nye hold vil blive afkrævet startgebyr, 150 kr. per spiller.
Start sidst i september eller først i oktober.

Vi håber at kunne få nogenlunde klarhed over holdene ved sommerturneringens start den 12.august og endelig besked senest 10.september.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Fyns L'Hombredag 2020
"Færdig spillet"

Sommerturnering 2021
Sommer-turnering 2021

Fyns Mester 2020
Kaj Lundsfryds hold fra Kerteminde
Se mere

Delegeretmøde 2021
AFLYST

Ref. Delegertmøde 2019

432 medlemmer på Fyn
11 klubber på Fyn
Opdateret den 01-01-2021