Bestyrelsen i FLU har besluttet følgende.

1.     Delegeretmøde aflyses. Regnskabet er revideret og godkendt med underskrift.

2.     Vi håber, sommerturneringen kan gennemføres. Fynsturneringen påregnes startet
        til oktober på normal vis og med samme spilleplaner som sidste sæson.

3.     3. division afsluttes med slutstilling som før sidste spilleaften, dvs.:
nr. 1: Jens Peter Nielson, Ørbæk. Nr. 2: Dennis Krum, Ørbæk.
nr. 3: Henny Nielsen, Ørbæk. Nr. 4. Annelise Jensen, Thurø.
De 4 hold rykker op tillykke.

Der går besked til klubberne, når vi har klarhed om, hvorvidt sommerturneringen
kan gennemføres.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Fyns L´hombre-union.
22. April 2020

 
Fyns Mester 2020
Kaj Lundsfryds hold fra Kerteminde
Se mere

Delegeretmøde 2021
Den 01. april 2021
Ørbæk Hallen kl. 20:00

Ref. Delegertmøde 2019

465 medlemmer på Fyn