Kære L´hombre-spillere.

Bestyrelsen for FLU håber at alle hold igen stiller op til den nye sæson i Fynsturneringen.
Hvis der tilmeldes flere hold end i sidste sæson, vil vi overveje igen at lave en 3. division.
I modsat fald vil vi foreslå en uændret turneringsplan.
Kun evt. nye hold vil blive afkrævet startgebyr, 150 kr. per spiller.
Start sidst i september eller først i oktober.

Vi håber at kunne få nogenlunde klarhed over holdene ved sommerturneringens start den 12.august og endelig besked senest 10.september.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Pige L'hombre
Pige L'hombre i Ørbæk Hallen
"Se invitationen"

Fyns L'Hombredag 2021
"Invitation"

Sommerturnering 2021
Sommer-turnering 2021

Fyns Mester 2020
Kaj Lundsfryds hold fra Kerteminde
Se mere

Delegeretmøde 2022
Onsdag den 9. marts 2022

Ref. Delegertmøde 2019

432 medlemmer på Fyn
11 klubber på Fyn
Opdateret den 01-01-2021