Der er kommet myndighedskrav om at alle kortspillere i Fynsturneringen skal fremvise gyldigt corona-pas, idet vores fælles kaffebord i pausen rangeres på linie med et restaurationsbesøg- så HUSK CORONA-PAS!

Vi har i bestyrelsen under FLU drøftet, om man evt. skulle kræve negativ coronatest-det synes vi er for vidtgående.

Alle opfordres til at følge de almindelige, gode råd om at spritte flittigt, holde afstand, undgå at hoste/nyse på andre samt holde sig hjemme ved symptomer (kraftig hoste, løbenæse, feber). Hvis man ved, at man har været i kontakt med en eller flere smittede, bør man lade sig teste, eventuelt undlade at møde op, til der er negativt svar ved testning. Alt dette, for at vi kan undgå total nedlukning.

Ovenstående bedes udbredt!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Præmie L'hombre
Præmie L'hombre i Diernæs er flyttet til Faaborg fra januar 2022 - det nye spillested er.
Bryggergården
Nørregade 2, Faaborg.

Sommerturnering 2021
Slut resultat..

Fyns Mester 2020
Kaj Lundsfryds hold fra Kerteminde
Se mere

Delegeretmøde 2022
Mandag den 14. marts 2022

Ref. Delegertmøde 2019

432 medlemmer på Fyn
11 klubber på Fyn
Opdateret den 01-01-2021